Gemensamt register för webplatserna

bergrum.se och kalla-kriget.seFör att göra det lättare att hitta i de sidor som finns på de två webplatserna bergrum.se och kalla-kriget.se har jag gjort en gemensam registersida här så att det blir enklare att ta sig till rätt sida på rätt webplats.

Jag har dessutom fört in ett antal förkortningar och dess uttydningar, så att registret samtidigt skall kunna användas som förkortningsordlista.

En separat sida om språket beskriver lite om min användning av förkortningar på webplatserna.

Använd annars sökmotorn nedan för att hitta rätt!

//MatsB

Klicka på ett ämne i registret nedan för att komma till den sida där ämnet behandlas!
Alternativt kan du söka på webplatserna eller på hela nätet efter det du är intresserad av att finna.
Google
 

Register

Grön text = på www.bergrum.se

Blå text = på www.kalla-kriget.se

Svart text = på båda webplatserna.

 

A

A-stabsplats

A1-anläggning

A2-anläggning

AdSense

Afghanistan

Afrika

Aktionsgruppen Arla Gryning

Algeriet

Allende, Salvador

Allmän mobilisering

Andra världskriget

Andropov, Jurij

Angola

Antiframstegsrörelser

Antikapitalismrörelser

Antikärnkraftsrörelser

Antikärnvapenrörelser

Antimilitarismrörelser

Antivietnamkrigsrörelser

Argentina

Arla Gryning, Aktionsgruppen

Arméfördelning

Armékårer (svenska)

Armén (svenska)

Arméns fasta radionät

Artilleriet

ATL (automatisk teletrafik, landsomfattande)

Atomvapen (svenska)

Attackflyg

Automatisk teletrafik, landsomfattande (ATL)

Avdelning D

B

B-anläggning

B-kontoret (Grupp B)

B-stabsplats

Bakgrunden till kalla kriget

Bakom

Bakre klargöringsområde

Bana Helge

Banzer, Hugo

Bas 60

Bas 90

Bascentral, flygvapnet

Batteri, kustartilleriet

Befolkningsskyddsrum

Befästningar

Beneš, Eduard

Beredskapslagring

Beredskapslarm

Berghangarer

Bergling, Stig

Bergrum

Bergrum.se

Bergtunnlar (flygvapnet)

Bergverkstäder

Berlinblockaden

Berlinmuren

Berlinrevolten

Betongpiano

Bishop, Maurice

Bolivia

Brasilien

BRB (Byggnads- och reparationsberedskapen)

Bredbandsförbindelse (radar)

Brezjnev, Leonid

Brigader (svenska)

Brysselpakten

Bunker

Bunkring

Bush, George H.W.

Byggnads- och reparationsberedskapen (BRB)

C

C-byrån

C-stabsplats

Carter, James E. "Jimmy"

Castro, Fidel

Catalinaaffären

CB (Civilbefälhavare)

CFO (Civilförsvarsområde)

CFV Radio (Chefens för Flygvapnet Radio)

Chile

Churchill, Winston

Civilbefälhavare

Civilförsvaret

Civilförsvarsområde (CFO)

Civilområde (Civo)

Civo (Civilområde)

Colby, William

CVA (Flygvapnets centrala verkstäder i Arboga)

Cykelbrigader

D

DC (Distriktscentral)

DC3:an (FRA:s nedskjutna)

DDR (Deutsche Demokratische Republik, Östtyskland)

Demokratisk liberalism

Deutsche Demokratische Republik (DDR, Östtyskland)

Distriktscentral (DC)

Domedagsmaskiner

Dominikanska republiken

Draktänder

Driftvärnet

Drogliberala rörelser

Dubbelramad hemligstämpel

Dubbleringsregemente

Dubček, Alexander

E

Echelon

Egypten

Eisenhower, Dwight D.

Ekonomiska försvaret

Ekoradio ErIIIb

El Salvador

Elmér, Birger

Enbom, Fritiof

England

ErI (Ekoradio)

ErII (Ekoradio)

ErIIb (Ekoradio)

ErIII (Ekoradio)

ErIIIb (Ekoradio)

Eritrea

ERSTA (Ersättning Tungt Artilleri)

Ersättning tungt artilleri (ERSTA)

Etiopien

Europa under kalla kriget

F

FAR-signaler

Fascism

Fast kustartilleri

Fasta nätet

FFRL (Försvarets fasta radiolänknät)

Filippinerna

Fjärrskrift

Flottan (svenska)

Flottbaser (svenska)

Flygbaser

Flyglarm

Flygplan 36

Flygrakor

Flygvapnet (svenska)

Flygvapnets centrala verkstäder i Arboga (CVA)

Flygvapnets fasta radiolänknät (FFRL)

Flygvapnets krigsfjärrskriftsnät

Flygvapnets markradionät

Flygvapnets styrdatanät

Flygvapnets telefaxnät

Flygvapnets väderleksnät

FMTM (Försvarsmaktens telenät- och markteleförband)

FNL-rörelser (Sverige)

Fo (försvarsområde)

Fo-grupper

Fo-gruppstaber

Fo-staber

Folkrätten

Ford, Gerald R.

Fortifikation

Fortifikationsverket

FRA (Försvarets radioanstalt)

Framom

Framskjutna enheter (räddningstjänsten)

Framstegsfientliga rörelser

Frankrike

Franska indokina

Fredsfjärrskriftsnätet

Fredsorganisation, svenska arméns

Fredsradionätet

Fredsrörelser

Fryshus

Främre klargöringsområde

FTN (Försvarets telenät)

Fältbefästningar

Fältförband (svenska arméns)

Fästningar

Förbud mot tillträde, fotografering m.m.

Förbudsskyltar

Fördelningar (svenska)

Förkortningar

Förråd

Första flygeskadern

Försvar, svenskt militärt

Försvarets fasta radiolänknät (FFRL)

Försvarets gemensamma krigsfjärrskriftsnät

Försvarets radioanstalt (FRA)

Försvarets telenät (FTN)

Försvarsbeslut

Försvarsgrenar

Försvarsgrensstrider (svenska)

Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM)

Försvarsområde (fo)

Försvarsplaner (svenska)

Försvarsstaben

G

Gemensam stabsplats (gpl)

Genèvekonventionen

Gierek, Edward

Gladio

Gomułka, Władysław

Google

Gorbatjov, Michail

Goulart, João

Gpl, gplats (gemensam stabsplats)

Grafström, Anders

Grenada

Grimeton

Grupp B (B-kontoret)

Grön hemligstämpel

Guatemala

Guevara, Ernesto

Guldreserven

H

HC (Huvudcentral)

Hemligstämplar

Hinder

Hitler, Adolf

HKV (Högkvarteret)

Honecker, Erich

Hugin (FRA:s nedskjutna DC3:a)

Husák, Gustáv

Hyttstab, fördelnings

Hårsfjärden Radio

Högkvarteret (HKV)

Högkvartersnätet

Höjdradar

I

IAEA (International Atomic Energy Agency)

IB (Infanteribrigad)

IB (Informationsbyrån)

IB-affären

Icke-kombattanter

Ideologier

Indonesien

Infanteribrigader

Infanteriet

Informationsbyrån (IB)

Ingenjörstrupperna

Inställelseort (mobilisering)

International Atomic Energy Agency (IAEA)

Introduktion till bergrum.se

Introduktion till kalla-kriget.se

Israelkrigen

J

Jaktcentral (jc)

Jaktflyg (svenskt)

Jaruzelski, Wojciech

Jc (jaktcentral)

Jeltsin, Boris

Johnson, Lyndon B.

Judehat

K

K-företag

KA (Kustartilleriet)

Kádár, János

Kai-Shek, Chiang

Kalla kriget

Kalla-kriget.se

Kalla kriget internationellt

Kalla krigets inledning

Kalla krigets Sverige

Kapprustningen

KARIN (Kustartilleriets rörliga invasionsförsvar)

Karlskrona Radio

Kavalleribrigad

Kavalleriet

KC (kommandocentral), flygvapnet

Kennedy, John F.

KH (Kvalificerat hemlig)

Kina

Klargöringsområde

Kombattanter

Kommandocentral (KC), flygvapnet

Kommunal ledning

Kommunala räddningstjänsten

Kommunism

Kongokrisen

Koreakriget

Korporativism

Kortbanor

Krenz, Egon

Krig under kalla kriget

Krigsbranddammar

Krigsdelegation, riksdagens

Krigsfall I

Krigsfall II

Krigsfall III

Krigsfjärrskriftsnätet

Krigsfjärrskriftsnätets radiodel

Krigsflygbaser

Krigsförtöjningsplatser

Krigslc

Krigsorganisation, svenska arméns

Krigsplaceringsorder

Krigsplanläggning (svensk)

Krigsproduktion

Krigssjukvård

Krigstelegrafnätet

Krustjev, Nikita

Kryptoanalys

Ksrr (kustspaningsradar)

Kuba

Kubakrisen

Kungens krigsuppehållsplats

Kuomintang

Kustartilleriet

Kustartilleriets rörliga invasionsförsvar (KARIN)

Kustradio

Kustspaningsradar (ksrr)

Kvalhemlig (Kvalificerat hemlig)

Kvalificerat hemliga handlingar

Kylhus

Kyrkan (rum i lfc)

Kårstab, svensk armékår

Kärnvapen (internationellt)

Kärnvapen (svenska)

Kärnvapenhot

L

Lager- och fryshusstyrelsen

Lagerhus

Lagerhus- och kylhuskommissionen

Landsting

Landsvägsbanor

Lantförsvaret

Latinamerika

Lc (kommunal ledningscentral)

Lc (luftbevakningscentral)

Ledningscentral (kommunal)

Ledningsplatser, militära

Leninism

Lfc (Luftförsvarscentral)

Lfc typ I

Lfc typ II

Lfc typ III

Lfuc (Luftförsvarsundercentral)

Lgc (luftförsvarsgruppcentral)

Liberalism

Lindencrona, Alvar

Livsmedelslagring

Lokalförsvarsförband

Lopra (luftoperativa radionätet)

Ls (luftbevakningsstation)

Ls-torn (Luftbevakningstorn)

von Ludendorff, Erich

Lufor (luftförsvarsorientering)

Luftbevakningens trådnät

Luftbevakningscentral (lc)

Luftbevakningsgruppcentral

Luftbevakningsstation (ls)

Luftbevakningstorn (Ls-torn)

Luftförsvarscentral (lfc)

Luftförsvarsgruppcentral (lgc)

Luftförsvarsorientering (lufor)

Luftförsvarssamtal

Luftförsvarssektorer (svenska)

Luftförsvarsundercentral (lfuc)

Luftoperativa radionätet (lopra)

Luftvärnet

Luftvärnscentral (lvc)

Lumumba, Patrice

Lvc (luftvärnscentral)

Långvågsradio

Länkar till andra webplatser

Länsstyrelse

Lätta attacken

M

Mao (Tse-Tung)

Marcos, Ferdinand

Marginaldoktrin (svensk)

Marinbaser

Marindistrikt

Marindistrikt Gotland (MDG)

Marindistrikt Norr (MDN)

Marindistrikt Ost (MDO)

Marindistrikt Syd (MDS)

Marindistrikt Väst (MDV)

Marindistrikt Öresund (MDÖ)

Marinen (svenska)

Marinens kortvågsnät

Marinens krigsfjärrskriftsnät

Marinens ledning

Marinens långvågsnät

Marinkommando

Marinkommando Norr (MKN)

Marinkommando Ost (MKO)

Marinkommando Syd (MKS)

Marinkommando Väst (MKV)

Marknadsekonomi

Markradionätet

Markteleenhet (MTE)

Marshall, George C.

Marshallhjälpen

Marviken

Maskirovka

Meddelandeförmedlingscentral (MFC)

Mekaniserad brigad (svensk)

MekB (Mekaniserad brigad)

MFC (Meddelandeförmedlingscentral)

MDG (Marindistrikt Gotland)

MDN (Marindistrikt Norr)

MDO (Marindistrikt Ost)

MDS (Marindistrikt Syd)

MDV (Marindistrikt Väst)

MDÖ (Marindistrikt Öresund)

Militära försvaret

Militärområde (milo)

Milo (militärområde)

Milonäten (radio)

Minlinjer

Minspärrsförband

Minstationer

MKN (Marinkommando Norr)

MKO (Marinkommando Ost)

MKS (Marinkommando Syd)

MKV (Marinkommando Väst)

Mobiliseringsalternativ

Mobutu

Moçambique

Monroedoktrinen

Morgenthau, Henry

Morgenthauplanen

Motorbrigader

Motståndsrörelser, svenska

MTE (Markteleenhet)

Mujaheddin

Munin (FRA:s signalspaningsflygplan)

Mussolini, Benito

Månfärder

N

Nagy, Imre

Namibia

Nationalsocialism

NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Nicaragua

Nixon, Richard M.

Noriega, Manuel

NSDAP

Nyheter på bergrum.se

Nyheter på kalla-kriget.se

O

Observationsplatser (räddningstjänsten)

Oljelager

Omformarstationer

Operativ försvarsledning (svensk)

Optisk luftbevakning

Optiskt presentationsutrustningssystem (OPUS)

OPUS (optiskt presentationsutrustningssystem)

Opverket

Ostpreussen

P

Palestina

Palm, Thede

Panama

Pansarbrigader

Pansarfördelningen

Pansartrupperna

Partiell mobilisering

PB (Pansarbrigad)

Per-Albinbussen

Perón, Juan

PH-12 (radar)

PH-13 (radar)

PH-39 (radar)

PH-40 (radar)

PJ-21 (radar)

Plutonium

Plutoniumbomb

Polen

Pragkuppen

Pragvåren

Procentöverenskommelsen

Proxy wars

PS-08 (radar)

PS-14 (radar)

PS-15 (radar)

PS-16 (radar)

PS-23 (radar)

PS-41 (radar)

PS-47 (radar)

PS-65 (radar)

PS-66 (radar)

PS-68 (radar)

Psykologiska försvaret

R

RAB (Redovisningsavdelning Bergslagen)

Radar

Radargruppcentral (rrgc)

Radarstationer

Radiokommunikation (svenska försvaret)

Radiolänk

Raketutvecklingen

Rc (Räddningscentral)

Reagan, Ronald W.

Rear Guard

Redovisningsavdelning Bergslagen (RAB)

Regenten

Regeringens krigsuppehållsplats

Regionalt civilt försvar

Reservbanor

Reservlc

Reservstabsplats

Reservtelegrafnätet

Rgc (Radargruppcentral)

RKE (Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap)

Riksbanken

Riksdagen

Riksdagens krigsdelegation

Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap (RKE)

Riksstyret

Roosevelt, Franklin D.

Roosevelt, Theodor

Rosenberg, Julius och Ethel

Roslagen Radio

Roterande mastanläggning (radar)

Rrgc (radargruppcentral)

Rrgc - fast

Rrgc - rörlig

Ruda Radio

Ruhrområdet

Rymden - bakgrund

Rymdfärder - bemannade

Rymdkapplöpningen

Ryska dockor

Rådmansö Radio

Räddningscentral (RC)

Räddningstjänsten

Rälshinder

Rörligt kustartilleri

S

Saarområdet

Samband (svenskt militärt)

Satelliter (rymdkapplöpningen)

Schlesien

Sexdagarskriget

Signalspaning

Signaltrupperna

Sinaikriget

SJ (Statens järnvägar)

Sjukvård

Skeppsholmen Radio

Skyddsforskning

Skyddsobjekt

Skyddsområde

Skyddsrum

Smalbandsförbindelse (radar)

Somalia

Somoza

Sovjetunionen

Spaningsradar

Spioner (internationella)

Spioner (svenska)

Språk och förkortningar

Stab-stab-radionätet

Stabslc

Stalin, Josef

Stalinism

Statens Järnvägar

Statens Oljelager

Statliga verk

Statschefens krigsuppehållsplats

Stay Behind (motståndsrörelser)

Storbritannien

Stridsledningsradar

STRIL 40

STRIL 50

STRIL 60

Styrdatanätet

Suezkrisen

Suharto

Sukarno

Svensk Beredskapslagring AB

Svensk krigsplanläggning

Svenska Lagerhus AB

Svenska Spannmålsaktiebolaget

Svenska atomvapen

Svenska totalförsvaret

Sverige under kalla kriget

Sydafrika

Syndikalism

Sändarannex

T

Taiwan

Talibaner

Teknikfientliga rörelser

Telefoni (svensk militär)

Telegrafi (svensk militär)

Telegrafverket

Telefonavlyssning

Televerket

Territoriell försvarsledning (svensk)

Terrorbalansen

Tet-offensiven

Tingstäde Radio

Tjeckoslovakien

Tjernenko, Konstantin

Torrijos, Omar

Totala försvaret

Totala kriget

Totalförsvaret

Totalförsvarstanken

Tredimensionell radar

Tredje världen

Treramad hemligstämpel

Truman, Harry S

Trådnät (svenska militära)

Trängtrupperna

Tse-Tung, Mao

Tunga attacken

Tvångsarbetare

Tvåramad hemligstämpel

Tyfon (larmapparat)

Tältstab, fördelningens

Törebodabågar

U

Ubåtssamband

Ulbricht, Walter

Undsättningskårer

Ungern

Ungernrevolten

Uom

Upplagsplatser

Uppställningsområde (flygvapnet)

Uran

Uranbomb

USA

Utgångsgrupperingar (svenska)

Utpunkt

V

Wałęsa, Lech

Varför webplatsen bergrum.se?

Varför webplatsen kalla-kriget.se?

Warszawapakten

Varv

Venezuela

Wennerström, Stig

Venona

Verkskyddet

Viet Minh

Vietnamkriget

Vietnamrörelser (Sverige)

Vägstationer

Vägverket

Värn

Västeuropeiska unionen

Västtyskland

Vätebomb

Å

Ångermanland Radio

Återutnyttjande

Ä

Älvsborg Radio

Ö

ÖB (Överbefälhavaren)

ÖB:s flugsmälla

ÖB:s klubba

ÖB:s krigsfjärrskriftsnät

ÖB:s krigstelegrafnät

ÖCB (Överstyrelsen för civil beredskap)

ÖEB (Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap)

ÖrlBO (Örlogsbas Ost)

ÖrlBS (Örlogsbas Syd)

ÖrlBV (Örlogsbas Väst)

Örlogsbas (svensk)

Örlogsbas Ost (ÖrlBO)

Örlogsbas Syd (ÖrlBS)

Örlogsbas Väst (ÖrlBV)

Östtyskland

Överbefälhavaren (ÖB)

Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB)

Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap (ÖEB)

 


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se