Kommunal räddningstjänst - Framskjutna enheter
Den kommunala räddningstjänstens framskjutna enheter beskrivs på denna sida.

Framskjutna enheter

Framskjutna enheter inom räddningstjänsten, d.v.s. enheter som stationerats nära objekt där snabb räddning var extra viktig, var nödvändiga i krig eftersom vägar och annan infrastruktur kunde ha gjorts obrukbara genom fientliga krigshandlingar. Sådana framskjutna enheter behövde även de fortifikatoriskt skydd.

I många fall kunde de framskjutna enheterna använda existerande skyddsstruktur, exempelvis skyddsrumsgarage. I andra fall byggdes särskilda skyddsrum för de framskjutna enheterna.

//MatsB   v 1.0 2007-11-27


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se