Samband - Marinens kortvågsradio
På denna sida avhandlas marinens kortvågsradio i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Kortvåg

Marinen var tidigt ute med radiosamband över kortvåg mellan fartyg och land. Av denna anledning inrättades ett antal radiostationer runt Sveriges kuster. Kustradion kom att bli den gängse benämningen på detta kortvågsnät.

En uppdelning mellan Marinen och Telegrafverket under första världskriget resulterade i att stationerna Karlskrona Radio samt Tingstäde Radio kom att tillhöra marinen. Övriga stationer (Göteborg, Karlsborg, Malmö, Vaxholm, Härnösand, Boden) kom att tillhöra Telegrafverket.

Under 1900-talet öppnades ett antal ytterligare stationer:

Hårsfjärden Radio, Älvsborg Radio, Skeppsholmen Radio, Rådmansö Radio, Roslagen Radio, Ångermanland Radio.

Under kalla kriget kom betjäningen av de flesta av marinens kustradiostationer att inrymmas i stabsplatser (eller motsvarande) i bergrum.

Under senare delen av kalla kriget skedde utvecklingen dels att Stockholm Radio tog över ansvaret för flera av de andra civila stationerna, dels att sjöräddningsansvaret övergick till Stockholm Radio från marinens radiostationer.

Några av marinens kortvågsstationer fortsatte att drivas ända fram till början av 2000-talet.

Mer information

Boken Svenska marina kustradiostationer av Arne Ahlström är en guldgruva för den intresserade.

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v1.0 2008-01-10


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se