Samband - Marinens långvågsradio
På denna sida avhandlas marinens långvågsradio i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Långvåg

För att kunna kommunicera via radio med ubåtar i undervattensläge krävs långvågskommunikation på mycket låga frekvenser. Redan under mellankrigstiden arbetades det mycket med problemet att kunna kommunicera med ubåtar under vatten.

I princip kan man säga att ju lägre frekvensen är, desto längre ner i vattnet kan radiovågorna tränga. Ett problem i sammanhanget är dock att ju lägre frekvensen är, desto längre är våglängden. Antennerna för låga frekvenser blir alltså stora.

Som en balans mellan frekvens och antennstorlek brukar frekvensområdet 15-30 kHz anges som ett lämpligt frekvensområde för kommunikation med ubåtar i undervattensläge.

Grimeton

Till en början använde marinen Telegrafverkets radiostation i Grimeton utanför Varberg för kommunikation med ubåtar. Bilden till vänster visar några av masterna till sändarantennen vid Grimeton.

Stationen i Grimeton var en av Sveriges första stora radiostationer. Den byggdes för radiokommunikation med främst USA, och öppnades år 1924. Stationen arbetade på frekvensen 17,2 kHz, en frekvens som var mycket lämplig för den ubåtskommunikation marinen behövde.

Under hela efterkrigstiden hade marinen därför ett samarbete med Televerket om utnyttjande av radiostationen i Grimeton för marinens kommunikation med ubåtar.

Stationen i Grimeton är den enda bevarade radiostationen i sitt slag i världen, och har utsetts till Världsarv av FN.

Ruda Radio

Det ansågs dock alltför sårbart att endast ha en enda radiostation i hela landet som effektivt kunde nå ubåtar i undervattensläge. (Vissa andra sändare, exempelvis den starka sändaren i Karlsborg, kunde användas på frekvenser ner mot 50 kHz, men sändningar på dessa högre frekvenser minskade det djup på vilket ubåtarna kunde ta emot sändningarna.)

Marinen byggde därför en egen långvågsstation i trakterna av Oskarshamn, Ruda Radio, under 1950-talet. Stationen öppnades år 1959.

Ruda radios mast finns avbildad på bilden här till vänster.

Stationen i Ruda är fortfarande i drift.

Mer information

Boken Svenska marina kustradiostationer av Arne Ahlström är en guldgruva för den intresserade.

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v1.0 2008-01-10


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se