Civilt försvar
Denna sida beskriver civila försvarsansträngningar i Sverige under kalla kriget med fokus på de civila lednings-, räddnings-, samt skyddsfunktionerna.

Det civila försvaret kan troligen enklast delas in geografiskt, i lokalt civilt försvar (kommun), regionalt civilt försvar (län) och nationellt civilt försvar (riket).

En intressant gränsgångare mellan civilt och militärt är det ekonomiska försvaret. Det ekonomiska försvaret syftade till att säkerställa tillgång på och produktionskapacitet av strategiska resurser. I det totalförsvar som skapades i Sverige var det ekonomiska försvaret en av de fyra grundpelarna. Det ekonomiska försvaret har fått en egen sida med rubrik i vänsterspalten.

En sida har också ägnats åt skriften Om kriget kommer, en skrift som gavs ut i flera upplagor under kalla kriget.

//MatsB   v 1.3 2009-08-02


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se