Lokalt civilt försvar - Kommunen
Kommunens del i det civila försvaret beskrivs på denna sida.

Två delvis sammanfallande aspekter på kommunernas del av det civila försvaret som är av fortifikatoriskt intresse är den kommunala ledningen i krig, och den kommunala räddningstjänsten i krig.

Dessa två aspekter har var sin länk i menyn till vänster. De sammanfaller såtillvida att räddningstjänsten är en av de viktigaste kommunala funktionerna i krig, och är därmed också föremål för den kommunala ledningen. På de två sidorna avhandlar ledningssidan även ledningen av räddningstjänsten, medan sidan om räddningstjänsten koncentrerar sig på de mer konkreta fortifikatoriska åtgärder som anordnats för räddningstjänstens arbete i fält.

Skyddsrum

Förutom ledning och räddningstjänst var en stor del av kommunens fortifikatoriska konstruktioner skyddsrum. Städer och andra större tätorter byggde befolkningsskyddsrum för civilbefolkningen. En sida om befolkningsskyddsrum finns också i menyn till vänster.

Utrymning

Av intresse är också de planer för utrymning som fanns för alla större tätorter och städer. Jag har skapat en sida om dessa utrymningsplaner.

//MatsB   v 1.2 2009-07-06


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se