Kommunal ledning
Den kommunala ledningen beskrivs på denna sida.

Kommunal ledning

Den kommunala ledningen hade en ledningscentral i händelse av krig. Denna var oftast en fortifikatoriskt skyddad anläggning, och då ofta ett bergrum.

I det dåtida civilförsvaret delades Sverige in i Civilförsvarsområden (CFO). Varje CFO hade en huvudcentral (HC) och ett antal distriktscentraler (DC). Eftersom ett CFO kunde täcka in en eller flera kommuner, kunde en viss kommuns ledningscentral antingen vara en HC eller en DC. Senare ändrades nomenklaturen, och de kommunala ledningscentralerna kallades alla just ledningscentraler (LC).

Med början i slutet av 1980-talet omorganiserades räddningstjänsten i Sverige. De flesta kommuner organiserade en räddningscentral (RC), oftast belägen i anslutning till räddningstjänstens ordinarie lokaler.

Efter kalla krigets slut har de kommunala ledningscentralerna i de flesta fall flyttat in i räddningscentralerna, en flytt från en fortifierad ledningscentral byggd under kalla kriget, då ofta belägen i bergrum utanför tätorten, till en (mer eller mindre) skyddad räddningscentral, ofta i eller under en brandstation i tätorten.

//MatsB   v 1.1 2008-01-31


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se