Höjdradar PH-39
Under denna rubrik avhandlas luftförsvarets höjdradarsystem PH-39 i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar, FHT. FHT har ett stort antal dokument som behandlar olika radartyper.

Informationen på denna sida kommer i första hand från FHT. Även bilderna nedan kommer från FHT.

Höjdradar PH-39

Höjdradar PH-39 användes vid radargruppcentraler (RRGC).

Höjdradar PH-39 beställdes i sju exemplar i början av 1960-talet och sex av dem placerades vid sex av de radargruppcentraler som planerades inom STRIL 60-systemet. Den sjunde PH-39-stationen användes som utvecklingssystem.

Materiel

PH-39 var en tredimensionell radar vars huvuduppgift var höjdmätning. Elektroniken i PH-39 var mycket lik den i PH-40.

Genom sin konstruktion var PH-39 mycket snabb att ge höjddata.

Utmärkande för PH-39:s utseende var det bastanta betongtornet som utgjorde fundament till antennen, se bild.

Sändarens effekt var på 2,2 MW med 10 centimeters våglängd, pulsfrekvensen var 500 Hz. Räckvidden var omkring 400 kilometer.

Placering och informationsmottagare

De sex PH-39-stationerna byggdes upp vid följande radargruppcentraler:

RRGC O5 M, Geten, i Riala

RRGC O5 S, Björnen, i Grödinge

RRGC O1 S, Rockan, i Åtvidaberg

RRGC S2 S, Myran, i Rödeby

RRGC S1 O, Bocken, Degeberga

RRGC S1 W, Hinden, i Veberöd

Livslängd

PH-39-stationerna avvecklades omkring 1990. Livslängden blev cirka 25 år.

Mer information

Den som är intresserad av ytterligare information om luftförsvarets radarsystem rekommenderas att ta del av Bjarne Darwalls bok Luftens dirigenter.

Som nämnts ovan, en webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar.

//MatsB   v 1.0 2007-12-14


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se