Luftförsvar, jaktflyg




Under denna rubrik avhandlas fortifikatoriska aspekter på jaktflyget i Sverige under kalla kriget.

Jaktflyget

Jaktflyget leddes under första delen av kalla kriget från en jaktcentral (JC). Detta var under den organisation som i stort ärvts från beredskapstiden, och som i efterhand kommit att kallas för STRIL 40.

Jaktcentralen blev i senare organisationer, liksom luftvärnscentralen, en del av luftförsvarscentralen. Detta skedde från och med den organisation som kallas för STRIL 50.

Fortifikatoriska aspekter

Jaktflygets ledningscentraler var fortifikatoriska anläggningar. Se vidare sidorna om STRIL 40, STRIL 50 och STRIL 60 för mer information om luftförsvar och stridsledning.

Jaktflygets basering är intressant ur ett fortifikatoriskt perspektiv. Jaktflyget utnyttjade de krigsflygbaser som byggdes runt om i landet. Dessa flygbaser finns beskrivna på sidan om flygbaser.

Jaktflygets flottiljer hade i vissa fall berghangarer för skyddad uppställning av planen. Dessa berghangarer har även de tillägnats en särskild sida.

Jaktflyget tog också stora mängder förrådsutrymme i anspråk för bränsle och ammunition. Se sidan om beredskapslagring för mer information om fortifikatoriska aspekter på förråd och lagring.

//MatsB   v 1.0 2007-12-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se