Samband - Krigsfjärrskriftsnätets radiodel
På denna sida avhandlas krigsfjärrskriftsnätets radiodel i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Krigsfjärrskriftsnätets radiodel

Krigsfjärrskriftsnätet bestod under 1950-talet till övervägande delen av trådförbindelser. För att minska sårbarheten byggdes därför ett radionät, främst avsett som reservnät om delar av det trådbundna krigsfjärrskriftsnätet skulle bli utslagna i krig.

Krigsfjärrskriftsnätets radiodel bestod av en huvudcentral och nio undercentraler. Dessa centraler var placerade för att underlätta överkoppling mellan tråddelen och radiodelen av krigsfjärrskriftsnätet.

Krigsfjärrskriftsnätets radiodel byggdes ut av försvarsstaben under 1960-talet, i stort sett parallellt med flygvapnets utbyggnad av Luftoperativa radionätet. Det fanns under andra halvan av kalla kriget alltså två militära radionät som båda var avsedda att komplettera de trådbundna sambandsnäten.

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-11-24


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se