Luftförsvar, information
Under denna rubrik avhandlas luftförsvarets informationsåtgärder i Sverige under kalla kriget.

När luftbevakningen/luftförsvaret identifierat fientliga flygföretag, gällde det att snabbt informera omvärlden om dessa. De två viktigaste kanalerna för denna information var utomhusalarmering respektive Lufor.

Vad gällde ansvaret för detta var det under större delen av kalla kriget uppdelat så att luftförsvarscentralerna stod för information om fientliga flygföretag på hög höjd, medan luftförsvarsgruppcentralerna stod för information om fientliga flygföretag på låg höjd.

Utomhusalarmering

Utomhusalarmering skedde i tätorter och på andra försvarsviktiga platser. Flyglarm var den signal som användes för att signalera omedelbar fara för flygangrepp. Alarmeringen skedde det oftast med så kallad tyfon, se bilden. Klicka på denna länk för att höra hur det lät.

Tyfonen var ett tryckluftsdrivet horn som utvecklats av Kockums i Malmö. Tyfonen kom att bli standardredskapet för utomhusalarmering i Sverige, med över 6000 installationer.

Utomhusalarmering användes inte bara för flyglarm, utan även för beredskapslarm (omedelbar krigsfara, mobilisering anbefalld) samt senare även för viktigt meddelande (lyssna på radion).

På mindre orter där utomhusalarmering inte installerats kunde alarmering ske via telefonnätet. Abonnenttelefonerna kunde fås att ringa med täta korta ringsignaler för att signalera flyglarm. En intressant anekdot i sammanhanget är att det sägs att när det digitala AXE-systemet installerades på sådana orter, kunde telefonsignalering inte längre användas, eftersom de nya systemen inte klarade de effektuttag som skedde när ett stort antal abonnenttelefoner ringde samtidigt.

Lufor

Lufor (Luftförsvarsorientering) var ett system för distribution via radio av information om fientliga flygföretag. Ursprungligen sändes Lufor på ett frekvensområde mellan långvåg och mellanvåg, och särskilda mottagare krävdes, eftersom de flesta civila mottagare inte kunde ta in frekvensområdet. Senare flyttades Lufor-sändningarna till att utnyttja den civila radions P2-frekvens. Därmed kunde vilken civil FM-mottagare som helst användas.

Lufor-sändningarna bestod av "skvalmusik" (som aldrig var av senaste datum) när ingen luftförsvarsinformation sändes. När luftförsvarsinformation kom, sändes en lystringssignal och musiken tonades bort. Luforinformationen var kortfattad information om fientliga flygföretags position och riktning, avsedd att förvarna militära förband om fientligt flyg på väg mot dem.

Klicka på denna länk för att höra ljud från en Luforsändning.

En möjligen deprimerande detalj i sammanhanget är Lufor-meddelandet "Vårt flyg i luften". Meddelandet "Vårt flyg i luften" sändes ut över Lufor de gånger svenskt flyg var i luften. Man förutsåg alltså en ganska ojämn kamp i luften. Så länge inte "Vårt flyg i luften" sändes var samtliga farkoster i lufthavet fientliga.

//MatsB   v 1.0 2007-11-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se