Svenska arméns kavalleri
Denna sida behandlar den svenska arméns kavalleri under kalla kriget.

Arméns kavalleri

Kavalleriet är ett av arméns äldsta truppslag. Strid till häst har förekommit under lång tid. Under efterkrigstiden skedde en omfattande avhästning av armén, sedan andra världskriget tydligt visat hästförbandens otillräcklighet i ett modernt krig.

Många av kavalleriförbanden lades ned, K 2 omvandlades till pansarregemente, och de kvarvarande kavalleriförbanden övergick till utbildning av jägarförband.

K 1

Livgardets dragoner, K 1, bildades (då som Livregementet till häst) år 1928 av gamla K 1, Livgardet till häst, och gamla K 2, Livregementets dragoner, samtliga i Stockholm.

K 2

Skånska kavalleriregementet, K 2, ombildades år 1942 till P 2, Skånska pansarregementet. En skvadron från K 2 överlevde och återuppstod år 1946 under sin gamla benämning. Detta nya K 2 lades dock ned år 1952.

Gamla K 2 var Livgardets dragoner i Stockholm. Gamla K 2 slogs år 1928 ihop med gamla K 1 till K 1 (se ovan).

K 3

Livregementets husarer, K 3, fanns i Skövde fram till år 1984. Detta år flyttade K 3 till Karlsborg och tog över etableringen i Karlsborgs fästning efter det nedlagda S 2.

K 4

Norrlands dragonregemente, K 4, var resultatet av en omnumrering år 1928 av tidigare K 8 i Umeå. Gamla K 4 var Smålands husarregemente, och låg i Eksjö. Gamla K 4 lades ned år 1927, varvid personal överfördes till K 3 i Skövde.

År 1984 flyttade K 4 till Arvidsjaur.

K 5

Skånska husarregementet, K 5, hade sin huvuddel i Helsingborg, med detachement i Landskrona och Uppsala(!). K 5 lades ned år 1927.

K 6

Skånska dragonregementet, K 6, låg i Ystad. K 6 lades ned år 1927.

K 7

Kronprinsens husarregemente, K 7, låg i Malmö. K 7 lades ned år 1927.

K 8

K 8 var fram till år 1927 benämningen på Norrlands dragonregemente, K 4.

K 9

K 9 var ett år 1914 planerat kavalleriförband i Boden (Norrbottens kavallerikår) som aldrig sattes upp.

//MatsB   v 1.0 2008-04-26


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se