Språk och förkortningarUnder denna rubrik samlar jag allmänna förklaringar om min användning av språk och förkortningar.

Förkortningarna

Här på webplatsen finns det massor av förkortningar som används inom försvaret. Det register som även finns länkat till till vänster, innehåller uttydningar av en mängd förkortningar, samtidigt som registret länkar till någon lämplig sida på webplatsen där mer information står att finna om förkortningen i fråga.

Språket

Många av de förkortningar som används inom försvaret har kommit att användas som benämningar eller namn snarare än som förkortningar. Några exempel på detta är milo (militärområde), Lopra (Luftoperativa radionätet), LFC (luftförsvarscentral) och FFRL (försvarets fasta radiolänknät).

Min användning av dessa förkortningar ansluter sig till den vanliga användningen inom försvaret. Exempelvis talar (talade) man ofta om ett LFC, flera LFC:n, trots att det heter en luftförsvarscentral, flera luftförsvarscentraler.

Likaså är det vanligt att lätt uttalbara förkortningar, som exempelvis Lopra, skrivs med stor begynnelsebokstav, som om de vore namn.

Vissa förkortningar är vanliga att de utskrivs med stora bokstäver, exempelvis FFRL. Detta gäller ibland även om förkortningen uttalas som ett ord, och/eller förkortningen inte är en sammandragning av begynnelsebokstäver, som i STRIL (Stridsledning och Luftbevakning).

Ytterligare förkortningar används ofta som vanliga substantiv, exempelvis milo (militärområde) eller fo (försvarsområde). Dessa skrivs då med små bokstäver (så länge de inte står i början av en mening).

Inom vissa områden har det anglosaxiska bruket slagit igenom att skriva förkortningar med stor begynnelsebokstav för begynnelsebokstäver i de ingående orden. Örlogsbas förkortas exempelvis vanligen ÖrlB.

Språkförvirring

För att förvirra det hela finns det ingen enighet om det jag just skrivit ovan. Så kan man exempelvis få se "militärområde" förkortat såväl milo, Milo som MILO. (Däremot är det anglosaxiska bruket ovanligt just här, förkortningen MilO förekommer egentligen inte alls.)

I de fall där det finns flera alternativa sätt att skriva och använda förkortningarna, har jag försökt att använda det användningssätt som jag uppfattat som vanligast.

//MatsB   v 1.2 2008-04-16


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se