Marinens kustradar
Under denna rubrik avhandlas marinens kustradar i Sverige under kalla kriget.

Marinens kustradar

Marinen anlade under 1950-talet ett antal kustspaningsradarstationer (ksrr) för ytspaning.

Radarstationerna som användes för kustspaning gick under benämningen PS-23, och var i grunden samma radarstation, PS-14, som ingick i flygvapnets radarstation PJ-21. Eftersom ytspaning av naturen inte kräver någon höjdangivelse, ingick naturligt nog ingen höjdradar i systemen.

Radarstation PS-23 använde samma svenskutvecklade radarantenn som PS-14. (Data för PS-14: Sändarens effekt var på 500 kW med 10 cm våglängd, pulsfrekvensen var 500 Hz. Räckvidden var 200 kilometer.)

Ursprungligen användes en gruppering motsvarande PS-14:s roterande mastanläggning, där mast och antenn var fast monterade, men radarutrustningen var monterad i vagnar som parkerades i närheten, eventuellt i någon form av skydd. Senare kom fortifierade uppställningsplatser för vagnarna att anläggas. Ytterligare senare kom utrustningen att bli fast monterad i fortifierade anläggningar i närheten av mast och antenn.

Under tiden för PS-23:s användning gjordes ett antal större modifieringar. Systemen kom att få tresiffriga nummer (PS-23x), där sista siffran indikerade vilken modifiering de genomgått.

Under 1960-talet byggdes flygradarsystemet PS-15 ut. Dessa stationer kunde även användas för ytspaning, och kom att komplettera och i viss mån ersätta delar av kustspaningsradarsystemen.

Kustspaningsradarn kompletterades på vissa håll med närspaningsradar, mindre radarstationer för övervakning av närområdet.

Kustspaningsradarstationerna kunde givetvis även se flygföretag, även om de inte kunde höjdbestämma dem. Främmande flygföretag rapporterades till närliggande luftförsvarscentral.

Kustspaningsstationer

På forumet www.soldf.com har jag hittat följande, möjligen inkompletta, lista över kustspaningsradarstationer runt Sveriges kuster med början i norr:

Holmögadd
Hemsö
Brämön
Hornslandet

Edskön
Örskär
Roten
Väddö
Kattskär
Korsö
Huvudskär
Nåttarö
Landsort
Hävringe
Häradsskär
Gotska sandön
Bungenäs
Östergarn
Hoburgen
Stora Karlsö
Ölands norra udde
Ölands södra udde
Aspö
Lister
Sandhammaren
Falsterbo
Kullen
Känsö
Marstrand
Smögen
Nordkoster

Bilden visar kustspaningsradarstationen på Aspö. Bilden är funnen på Internet. Tack till den anonyma fotografen!

Livslängd

Stationerna i PS-23-serien avvecklades efterhand, med avslutning 1976. Livslängden kom alltså att bli upp till 25 år.

//MatsB   v 1.0 2007-12-29


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se