Militärområden - Milon
Militärområdenas antal och indelning har varierat något under kalla kriget. På denna sida beskriver jag militärområdenas efterkrigshistoria kortfattat.

Innan vi kommer fram till andra världskriget hanterades de geografiska områdena och de förband som var verksamma inom området inom samma organisation. Sedan slutet av 1800-talet kallades denna organisation arméfördelning. I samband med upprustningen i slutet av 1930-talet skilde man organisationen för fältförbanden (som behöll benämningen arméfördelningar) från den geografiska organisationen (där varje område fick benämningen militärområde (milo)).

Sedan 1942 indelades Sverige i sju militärområden (milon), numrerade I - VII.  År 1966 skedde en namnändring i samband med att militärområdena övertog ett helhetsansvar för den operativa ledningen inom området. Då ändrades namnen på militärområdena till att benämnas med väderstreck (samt att VII. milot blev ett militärkommando):

I. Militärområdet blev Militärområde Syd (Milo S)

II. Militärområdet blev Militärområde Nedre Norrland (Milo NN)

III. Militärområdet blev Militärområde Väst (Milo V)

IV. militärområdet blev Militärområde Öst (Milo Ö)

V. militärområdet blev Militärområde Bergslagen (Milo B)

VI. militärområdet blev Militärområde Övre Norrland (Milo ÖN)

VII. militärområdet blev Militärkommando Gotland (MKG)

Denna indelning gällde sedan under resten av kalla kriget. År 1991 slogs Milo B och Milo Ö samman till Militärområde Mitt (Milo M). År 1993 slogs Milo S och Milo V ihop till Milo S, samt Milo NN och Milo ÖN till Militärområde Norr (Milo N). År 2000 lades militärområdesorganisationen ner.

Operativt ansvar

Från och med 1966 hade milona operativ ansvar inom milot. Det betyder att milona ansvarade för krigsplanläggning, och i händelse av krig även för den operativa krigföringen inom milot.

Förråd

Militärområdena hade också ansvar för lagring av krigsförnödenheter. Miloförråden har fått en egen sida.

Verkstäder

Militärområdena hade även ansvar för reparation av krigsmateriel. Miloverkstäderna har även de fått en egen sida.

//MatsB   v 1.1 2008-04-09


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se