Svenska militära försvaret
Denna sida behandlar det svenska militära försvaret under kalla kriget.

Svenska militära försvaret

Det militära försvaret under kalla kriget var ett invasionsförsvar, riktat mot en fientlig invasion. Det fanns sedan mellankrigstiden tre krigsfall beroende på vem som var angriparen; Tyskland, Ryssland eller England. Det var endast krigsfall II, Ryssland, som beaktades i krigsplanläggningen under kalla kriget. Jag har skrivit en separat sida om svensk krigsplanläggning.

Det militära försvaret under kalla kriget var uppdelat i tre vapengrenar: armén, marinen och flygvapnet. Var och en av dessa har en egen sida.

Dessutom fanns det gemensam ledning och samband för det militära försvaret. Dessa har också fått egna sidor.

Tyvärr var försvarsgrenarna inte alltid överens om hur Sverige bäst skulle försvaras, och framför allt inte om hur den svenska försvarsbudgeten skulle fördelas. Jag har även skapat en sida om de försvarsgrensstrider som försiggick.

//MatsB   v 1.1 2008-03-29


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se