Flygvapnet
Under denna rubrik avhandlas flygvapnets försvarsansträngningar i Sverige under kalla kriget.

Andra världskriget visade att luftherravälde var, om inte alltid krigsavgörande, så dock en mycket viktig faktor till framgång. Flygvapnet kom därför under decennierna närmast efter andra världskriget att bli den försvarsgren som mest resurser satsades på. En kraftig utveckling skedde i Sverige av såväl luftförsvar som eget attackflyg. Jag har här valt att dela upp informationen om flygvapnet i tre delar: luftförsvar, attackflyg samt krigsflygbaser.

Frågan om svenskt atomvapen var onekligen sammanvävd med flygvapnet eftersom den första planerade bäraren av svenska kärnvapen var ett flygplan. Dock var frågan mycket större, och fick inte minst politiska dimensioner. Därför avhandlar jag frågan om svenskt atomvapen på en separat sida.

Luftförsvar

Luftförsvaret består av ett antal delar: spaningsdelar och bekämpningsdelar, optisk spaning, radarspaning, jaktflyg, robotvapen, luftvärnskanoner etc. Något som komplicerar saken är att olika delar av luftförsvaret tillhör olika försvarsgrenar. I menyn till vänster finns en rad för luftförsvaret.

Attackflyg

Attackflyget beskrivs mer ingående på sidan om attackflyg, som även finns i menyn till vänster.

Krigsflygbaser

Runt om i landet fanns ett stort antal flygbaser. Vissa baser avsågs att användas i såväl fredstid som krigstid, vissa var rena krigsbaser. I menyn till vänster finns en länk till sidan om krigsflygbaser.

//MatsB   v 1.0 2008-03-26


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se