Svenska arméns armékårer
Denna sida behandlar den svenska arméns armékårer under kalla kriget.

Armékårer

Under första delen av kalla kriget fanns från början tre armékårer, ett arv från tidigare epoker.

Armékåren var den enhet som hade operativt ansvar för en krigsskådeplats. Armékårens ledning skedde från armékårsstaben, en transportabel stabsplats som kunde flyttas till lämpligt område för ledningen av striden.

Kårstaben sattes typiskt upp i en större byggnad eller gårdskomplex. Att gruppera en kårstabsplats var ett omfattande arbete, och väl på plats var tanken att kårstaben skulle stanna på platsen en längre tid (veckor, månader).

I takt med kärnvapnens utveckling kom det att bli alltmer orealistiskt att den operativa ledningen för en krigsskådeplats satt i en ovanjordsanläggning. Under 1950-talet kom därför armékårerna att bli alltmer omoderna, även om det dröjde till slutet av 1950-talet innan de försvann helt ur krigsorganisationen. Den operativa ledningen av krigsskådeplatserna kom att tas över av militärområdena.

//MatsB   v 1.0 2008-04-10


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se