Krigsproduktion
Under denna rubrik avhandlas ansträngningar för krigsproduktion i Sverige under kalla kriget.

Krigsproduktion

Krigsproduktion var förberedd för krigsmateriel, och även för andra strategiska produkter viktiga för krigsansträngningen, såväl militära som civila.

Många verkstadsindustrier som i fredstid inte tillverkade krigsmateriel eller andra strategiska produkter, hade en beredskap för att i ett krigs- eller beredskapsläge övergå till krigsproduktion av strategiska produkter.

Generellt sett kan man dela upp krigsproduktionen i några olika delar, beroende på typ och skydd.

K-företag

Företag med krigsviktig produktion kallades K-företag. Dessa företag var förpliktigade att i krig utföra viss krigsviktig produktion. K-företagen hade även ett särskilt ansvar att skydda sin produktion i händelse av krig. Två organisationer för att skydda såväl K-företag som andra viktiga företag och myndigheter var verkskyddet och driftvärnet. Dessa två har separata sidor i menyn till vänster.

Vissa företag som bedrev fredstida produktion som var viktig i krig fortsatte sin produktion i krigstid, eventuellt med utökad kapacitet.

Företag som hade möjlighet att tillverka viktiga produkter i krigstid, men som inte gjorde det i fredstid, hade förberetts för att ställa om produktionen till krigsproduktion.

Bergverkstäder

Vissa av dessa företag inredde skyddade anläggningar för sin krigstida produktion. Dessa kallades bergverkstäder (för tillverkningsindustrin), och har en egen sida.

K-fabriker

Det fanns också fabriker för vissa typer av materiel, exempelvis ammunition, som låg i malpåse i fredstid, men som aktiverades i krigstid.

Anläggningar för produktion av ammunition och liknande, där ingen fredstida motsvarande produktion fanns, och där risken för förödande explosioner vid bekämpning fanns, anlades företrädesvis långt från befintlig bebyggelse.

På sikt hoppas jag kunna fylla på med mer detaljerad information här om krigsproduktion i bergrum.

//MatsB   v 1.0 2007-12-04


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se