Driftvärnet
Under denna rubrik avhandlas driftvärnet i Sverige under kalla kriget.

Driftvärnet

Följande beskrivning av driftvärnet användes i Hemvärnskungörelsen (1970:304):

"2 § Hemvärnet indelas i allmänt hemvärn och driftvärn.

Allmänna hemvärnet har till uppgift att skydda hembygden. Inom allmänna hemvärnet får enligt rikshemvärnschefens bestämmande organiseras företagshemvärn för skydd av anläggning eller arbetsplats.

Driftvärnet har till uppgift att skydda myndighets eller företags egna anläggningar och egen verksamhet och får ej utan medgivande av myndigheten eller företaget användas för andra uppgifter."

"30 § Driftvärn organiseras vid myndighet och företag i den omfattning som regeringen bestämmer. Inom byggnads- och reparationsberedskapen får driftvärn organiseras utan tillstånd av regeringen. Ansökan om tillstånd att få organisera driftvärn vid kommunal myndighet eller enskilt företag inges till rikshemvärnschefen som med eget yttrande överlämnar ärendet till regeringen."

Driftvärn organiserades vid ett stort antal myndigheter och företag. Till skillnad från verkskyddet, vilket var en del av civilförsvaret, och hade skyddsuppdrag i betydelsen "skydda från skador", var driftvärnets skyddsuppdrag liktydigt med "försvara". Som anges i 2 § ovan kunde även allmänna hemvärnet användas till så kallat företagshemvärn.

//MatsB   v 1.0 2008-04-10


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se