Samband - Flygvapnets krigsfjärrskriftsnät
På denna sida avhandlas flygvapnets krigsfjärrskriftsnät i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Flygvapnets krigsfjärrskriftsnät

Flygvapnets krigsfjärrskriftsnät skapades under andra världskriget. När försvarsstaben inrättade ÖB:s krigsfjärrskriftsnät, ansökte marinen och flygvapnet om att även de skulle få inrätta krigsfjärrskriftsnät. (ÖB:s krigsfjärrskriftsnät var framför allt en angelägenhet för armén).

Flygvapnets krigsfjärrskriftsnät användes, till skillnad från ÖB:s krigsfjärrskriftsnät, även efter andra världskrigets slut för kommunikation mellan flygvapnets enheter. När försvarsstaben i slutet av 1940-talet ansåg att det inte var ekonomiskt försvarbart att upprätthålla ÖB:s krigsfjärrskriftsnät utan lade ner det, ansåg flygvapnet att flygvapnets krigsfjärrskriftsnät fortfarande behövdes för kommunikationen inom flygvapnet.

Efterhand som armén insåg att det fanns ett behov även av fredstida fjärrskriftskommunikation, lät flygvapnet arméförband ansluta sig som underabonnenter i flygvapnets fjärrskriftsnät. Flygvapnets fjärrskriftsnät kom alltså att i mångt och mycket bli ett gemensamt fjärrskriftsnät för flygvapnet och armén.

Flygvapnets krigsfjärrskriftsnät fanns kvar till dess försvarets gemensamma krigsfjärrskriftsnät upprättades.

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-11-10


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2009 - 2020 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se