Samband - Flygvapnets radionät
På denna sida avhandlas flygvapnets radionät i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Flygvapnets radionät

Redan under 1920-talet beslutades det om utbyggnad av ett radionät för flygvapnet, omfattande flygstaben och flygförbanden. Med flygvapenterminologi kallas detta ett markradionät, eftersom stationerna befinner sig på marken. Nätet ifråga gick därför ibland helt enkelt under benämningen markradionätet. En annan benämning på nätet var CFV radio.

Flygvapnets radionät var dels tänkt som ett reservnät i krig för trådnäten, dels användes det för fredstida trafik inom flygvapnet. Under 1930-talet och framför allt under beredskapstiden växte användningen av flygvapnets radionät.

Efter andra världskriget växte flygvapnet kraftigt. Antalet flottiljer och krigsflygbaser blev så stort att det existerande radionätet inte förslog för trafikbehovet. Dessutom var utrustningen sådan att det inte var aktuellt med fjärrskriftskommunikation över radionätet.

Av denna anledning tillsattes en utredning för att ta fram ett nytt markradiosystem för flygvapnet. År 1957 föreslogs ett helt nytt markradiosystem, luftoperativa radionätet, Lopra. Detta kom, när det äntligen var byggt i slutet av 1960-talet, att bli ersättaren till flygvapnets markradionät.

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-11-22


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se