Samband - Försvarets Telenät, FTN
På denna sida avhandlas det försvarsgemensamma nätet FTN, försvarets telenät.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Inledning

Under senare delen av kalla kriget stod det alltmer klart att olika sambandsnät behövde samverka för att i krig lösa sambandet när delar av näten blev utslagna. Dessutom stod det klart att manuell förmedling mellan sambandsnäten inte klarade vare sig fördröjningskraven eller kapacitetskraven.

En lösning där försvarets olika typer av sambandsnät kopplades samman med automatisk förmedling mellan näten framstod som nödvändig. Lösningen kom att kallas för försvarets telenät, FTN. Nätet planerades under 1970-talet, och sattes i drift under 1980-talet.

Försvarets telenät

Som nämnts ovan bestod försvarets telenät av ett antal sammankopplade sambandsnät. De viktigaste byggstenarna i försvarets telenät var försvarets fasta radiolänknät, FFRL, och krigsfjärrskriftsnätet. Av någon outgrundlig anledning valde flygvapnet att hålla luftoperativa radionätet, Lopra, utanför det försvarsgemensamma telenätet FTN. Krigsfjärrskriftsnätets radiodel fanns dock som radionät med i FTN.

Automatisk förmedling var en av de viktigaste egenskaperna som eftersträvades hos försvarets telenät. Fyra automatiska meddelandeförmedlingscentraler (MFC) inrättades. Jämfört med krigsfjärrskriftsnätets tio förmedlingscentraler hade försvarets telenät därför betydligt färre meddelandeförmedlingscentraler. Dock är det viktigt i sammanhanget att komma ihåg att krigsfjärrskriftsnätets förmedlingscentraler till största delen var manuella.

De fyra meddelandeförmedlingscentralerna var knutpunkter där meddelanden vidareförmedlades till rätt nät för att nå mottagaren.

På många platser i landet sammanstrålade två eller flera av de underliggande fysiska näten. På sådana platser skulle omdirigering eller omkoppling kunna ske i de fall delar av endera nätet hade slagits ut.

Det automatiska försvarets telenät används än idag, och omgärdas fortfarande med sekretess.

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-11-26


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se