Fältbefästningar
Under denna rubrik avhandlas arméns fältbefästningar i Sverige under kalla kriget.

Fältbefästningar anlades vid platser som var viktiga att försvara. Det kunde röra sig om transportleder, exempelvis vägar, järnvägar, flygplatser eller hamnar, eller andra viktiga platser, exempelvis städer.

Några olika typer av fältbefästningar är värn respektive hinder. Värn är skyddade platser från vilka fienden kan bekämpas. Hinder är vad det låter som, hinder för att försvåra för fienden att ta sig fram.

Dessutom borde förberedelser till förstöring egentligen kunna räknas till fältbefästningar. Broar, vägar, landningsbanor för flyg m.m. var förberedda för förstöring genom att kammare eller trummor byggts in. I dessa kunde sprängmedel anbringas för snabb förstöring i fall fienden riskerade erövra objektet i fråga.

//MatsB   v 1.0 2007-11-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se