Samband - ÖB:s krigstelegrafnät
På denna sida avhandlas ÖB:s krigstelegrafnät i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

ÖB:s krigstelegrafnät

ÖB:s krigstelegrafnät var ett radionät för kommunikation mellan högre staber; mellan försvarsledningens krigsuppehållsplatser och milostaberna. Krigstelegrafnätet var främst ett reservsambandsnät för användning om trådsambandet mellan de högre staberna förstörts eller saboterats.

Det fanns sju krigstelegrafplutoner under 1950-talet: en i vart och ett av de sex militärområdena på fastlandet, och en (betydligt större) krigstelegrafpluton vid försvarsledningens krigsuppehållsplats(er).

Sambandsmaterielen som användes var radiosändare av modell CT5. Tack vare Karl-Arne Markström har jag nu kunnat infoga en sida om radiosändare CT5. Tack, Karl-Arne!

Krigstelegrafnätets bemanning upphörde att krigsplaceras år 1958, så det kan antagas att nätet hade lagts ner vid den tiden.

I likhet med det senare krigsfjärrskriftsnätets radiodel, var stationerna i ÖB:s krigstelegrafnät sannolikt grupperade vid respektive stabs (milostaberna, högkvarteret) sändaranläggningar. Tidigt under kalla kriget var sändaranläggningarna belägna i anslutning till staberna, men flyttades under 1950-talet ut till separata sändarannex.

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-12-29


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2009 - 2020 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se