Samband - Radiosändare CT5
På denna sida presenteras information om radiosändare CT5 från Standard Radio. CT5 användes i ÖB:s krigstelegrafnät, i krigsfjärrskriftsnätets radiodel, samt i det civila Televerkets reservtelegrafnät.

Informationen på denna sida kommer från Karl-Arne Markström. Tack, Karl-Arne!

 
Inledning

CT5 konstruerades på dåvarande Standard Radiofabrik i Bromma under början av 50-talet.
Den byggdes för 5 kW kontinuerlig uteffekt på telegrafi (A1) eller fjärrskrift (F1), och bestod av tre huvudenheter, styrdel, effektdel och kraftdel.

Styrdel

Styrdelen hanterade frekvensgenerering och mellanförstärkning. Oftast bestod frekvensgenereringen av en stabiliserad styroscillator "IGO" från Philips.

Effektdel

Effektdelen förstärkte upp styrdelens uteffekt på några 10-tal W till 5 kW. Denna innehöll tre elektronrör, och slutröret var en pentod 5J/180E (se bild) tillverkad av Standard Telephone & Cables i England.

Den vanligaste konfigurationen var 3 effektdelar med var sin styrdel vilka i sin tur strömförsörjdes av en gemensam kraftdel.

Kraftdel

Kraftdelen levererade driftspänningar till effektdelarna. Dess främsta ingrediens var en stor oljefylld 3-fas transformator.

Användning

CT5 kopplades vanligen till dipolantenner (för relativt korta förbindelseavstånd) eller till rombantenner (för längre avstånd).

Drifterfarenheterna av CT5 var tämligen blandade.

Sändaren hade ett rykte att vara "lynnig" och det var ganska lätt att stämma av på fel utfrekvens om man inte såg upp. Även överslag i slutrör och likriktare kunde vara ganska vanliga.

Genom att ersätta hela styrdelen + det första steget i effektdelen med en transistoriserad drivsändare kom egenskaperna att förbättras betydligt.

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2008-10-03


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se