Televerkets reservtelegrafnät
Denna sida beskriver delar av Televerkets reservtelegrafnät.

Televerkets reservtelegrafnät

Televerket ansvarade i krig bland annat för förbindelserna mellan riksstyret och civilbefälhavarna, d.v.s. ledarna för civilområdena. I normalfallet avsågs främst Televerkets trådnät att utnyttjas för denna trafik.

Eftersom trådnät är känsliga för bekämpning, behövdes ett reservsambandsnät. Detta inrättades som ett radionät och kallades Televerkets reservtelegrafnät.

Televerkets reservtelegrafnät var ett radionät över kortvåg. Som sändarstation utnyttjades samma typ av station, CT 5, som i krigsfjärrskriftsnätets radiodel.

Fortifikatoriska aspekter

På ett 15-tal platser i landet anlades stationer för reservtelegrafnätet. Drygt hälften av dessa samgrupperades med militära sambandsstationer. De flesta av dessa anläggningar var sändarannex för milostaber eller fostaber.

Avveckling

I början av 1980-talet avvecklades det dåvarande reservtelegrafnätet och ersattes med modernare sambandsmedel.

//MatsB   v 1.1 2008-10-20


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se