Om bergrum.se
Välkommen till bergrum.se!

Syftet med webplatsen bergrum.se är att samla en del av den information som finns tillgänglig om kalla krigets Sverige och dess fortifikation. Mycket av den information som samlas på denna webplats var hemligstämplad under kalla krigets tidevarv. Först under de allra senaste åren har hemligstämplarna lyfts från denna typ av information. Viss information är fortfarande hemligstämplad, sådan information ber jag att få återkomma till vid ett senare tillfälle.

En hel del av informationen om det kalla krigets försvarsåtgärder riskerar att falla i glömska; De beslutande under efterkrigstiden faller för åldersstrecket, många av oss som var yngre under kalla kriget lydde helt naturligt order och snokade inte i sådant som vi inte hade med att göra. Ansvariga myndigheter är långsamma (ibland alltför långsamma) att inse bevarandevärdet i svensk fortifikation, framför allt fortifikation från andra halvan av 1900-talet.

I en rasande takt raseras, plomberas och jordtäcks de anläggningar som kostat våra äldre generationer miljarder och åter miljarder i skattemedel och tusentals manår av hårt arbete att anlägga. Dessa anläggningar har högst sannolikt skyddat Sverige från ockupation och diktatur vid flera tillfällen under 1900-talet. Under andra världskriget anlades ett stort antal befästningar och andra fortifikationer som bidrog till att avhålla Hitlertyskland från att anfalla och ockupera Sverige. Under kalla kriget bidrog Sveriges försvar och de fortifikationer som anlades till att det kommunistiska Sovjetunionen avhöll sig från att anfalla och ockupera Sverige.

Det är därför helt fel som en del människor påstår, att säga att anläggningarna från kalla kriget aldrig kom till nytta. Tvärtom gjorde de den allra bästa nyttan, att hålla Sverige fritt från krigets fasor. Vi bör därför alla sända en tacksamhetens tanke till dem som hade mod och vilja att satsa de oerhörda resurser som krävdes för att undgå krig och ockupation. För deras skull, liksom för vår egen, får de svenska försvarsinsatserna under det kalla kriget aldrig förringas eller glömmas bort. Bevarandet av anläggningar från det kalla kriget, liksom bevarandet av kunskap om inriktningen och omfattningen av försvarsförberedelserna, är av yttersta vikt i dessa nedläggningstider.

Sidornas innehåll

I menyn till vänster kan ni klicka er fram till de sidor som intresserar er. Överst är en länk till nyhetssidan, där jag skriver om vad som händer på webplatsen.

Länk två i menyn till vänster leder er till huvuddelen av informationen på bergrum.se.

Den tredje länken är en länk till en sida med länkar och tips för den som vill veta mera.

Den fjärde länken leder till en registersida där ni kan hitta vilken sida som behandlar vilket ämne.

De två understa länkarna länkar till ett par informationssidor; dels till en sida med mer bakgrundsinformation om kalla kriget, dels till en sida med mer information om webplatsen bergrum.se.

Utöver detta har jag några ytterligare sidor om bergrum.se: Sidan Varför bergrum.se? beskriver lite om bakgrunden till att det blev en webplats. Sidan språket förklarar min användning av terminologi på bergrum.se.

Om du är en skolelev som söker information för en uppsats, har jag skrivit en sida speciellt för uppsatsskrivare.

Feedback, kommentarer, rättelser och tillägg tas emot tacksamt. Skicka mail till matsb@bergrum.se med er input. Om ni har fackkunskaper inom något av alla de områden (de flesta) där mina fackkunskaper är begränsade eller otillräckliga, får ni ytterst gärna skicka mig bidrag till dessa sidor!

Tack för att ni hittat hit!

//MatsB   v 1.4 2014-03-10


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se