Om kalla kriget och Sverige
Jag har en systerwebplats, www.kalla-kriget.se, som ger en mer genomgripande genomlysning av kalla kriget och dess påverkan på såväl Sverige som resten av världen.

Informationen nedan är en delmängd av den information som finns på www.kalla-kriget.se, och är närmast avsedd för den som vill ha en snabb introduktion till kalla kriget, för att få en bakgrund till de fortifikationsansträngningar som gjordes.

Bakgrundsinformation

För den som vill veta mer om kalla kriget och Sveriges plats i det kalla kriget, har jag skrivit en sida om kalla kriget, samt en sida om svensk krigsplanläggning i skenet av kalla kriget.

För att bättre förstå svensk försvarspolitik under kalla kriget är det dessutom viktigt att förstå något om totalförsvarstanken, en tanke som genomsyrade svensk försvarspolitik under hela kalla kriget.

Totalförsvarstanken kom ibland i konflikt med folkrätten, jag har därför ägnat en sida åt folkrätten och de problem som uppstod.

Några andra saker som är bra som bakgrundsinformation för att förstå hur man tänkte i Sverige under kalla kriget är en sida om de svenska atomvapen som planerades men aldrig byggdes, samt en sida om de försvarsgrensstrider som tyvärr rasade under i princip hela den aktuella tidsperioden.

Två organisationer som var viktiga för de svenska fortifikationerna är Fortifikationsverket, samt Redovisningsavdelning Bergslagen. Dessa har tillägnats var sin sida. Fortifikationsverket byggde och ägde (äger) de svenska militära bergrummen. Redovisningsavdelning Bergslagen ansvarade för brukandet och underhållet av många av de större centrala ledningsplatserna.

För att förstå det arbete som pågick, och i viss mån fortfarande pågår, med att hålla försvarsansträngningarna så hemliga som möjligt, har jag skrivit en sida om hemliga handlingar och hemligstämplar, samt en sida om skyddsobjekt.

I anslutning till detta har jag även försökt att beskriva de ytterligare ansträngningar som gjordes för att sprida osäkerhet och förvirring beträffande de hemliga anläggningarna. Detta görs på en sida om svensk maskirovka, samt en sida om återbruk.

Efter att ha tagit del av denna bakgrundsinformation hoppas jag att ni skall vara väl förberedda för att förstå de enorma fortifikationsansträngningar som beskrivs på övriga delar av bergrum.se. En lämplig sida att gå vidare på då är sidan om svensk fortifikation.

För den som blivit intresserad av att läsa mer om kalla kriget, rekommenderar jag som redan nämnts vår systerwebplats www.kalla-kriget.se.

//MatsB   v 2.2 2014-03-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se