Varför bergrum.se?Varför en webplats?

Varför finns den här webplatsen, bergrum.se? Den huvudsakliga anledningen är givetvis innehavaren MatsBs, d.v.s. mitt, intresse för fortifikation och då i synnerhet Sveriges ansträngningar under kalla kriget att hålla Sverige fritt från angrepp och ockupation.

Det kan vara svårt för den som själv inte upplevt kalla kriget att sätta sig in i situationen. För oss som levde under kalla kriget var hotet från det kommunistiska Sovjetunionen högst påtagligt. Angreppen på Finland, Baltikum, Polen, Ungern, Tjeckoslovakien och ända bort till Afghanistan talade sitt tydliga språk om en aggressiv supermakt med kärnvapen och med en ideologi som förespråkade att erövra världen och införa "proletariatets diktatur".

Som en liten demokrati i närheten av denna aggressiva diktatur var det naturligt för Sverige att göra omfattande försvarsförberedelser. Ett mål med den här webplatsen är att beskriva dessa försvarsförberedelser på ett sätt så att även de som inte var med under kalla kriget kan förstå både bakgrund och motivation och se de enorma ansträngningar som gjordes under den tiden. Som jag skrivit på introduktionssidan är det nu både möjligt att skriva om det som tidigare var hemligt, samtidigt som det är bråttom att dokumentera innan alltför mycket faller i glömska.

Själva namnet bergrum.se kommer sig av att jag själv spontant använder benämningen "bergrum" som ett samlingsnamn på olika typer av fortifikationer, oavsett om de i strikt mening är bergrum eller inte.

Jag har också en systerwebplats www.kalla-kriget.se, där kalla kriget behandlas ur ett mer globalt perspektiv. Ha därför överseende med att jag här på bergrum.se inte bara avhandlar bergrum utan även annan fortifikation, och dessutom kryddar med andra delar av kalla krigets svenska försvarsansträngningar.

//MatsB   v 2.2 2014-03-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se