Samband - Radiolänknät
På denna sida avhandlas det högre militära sambandets radiolänknät i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Inledning

Radiolänk innebär radiokommunikation mellan riktantenner. Genom riktantenner minskas två av nackdelarna med vanlig radiokommunikation: avlyssning och störning.

Dessa fördelar har givetvis sitt pris, i första hand minskad rörlighet. Radiolänksamband passar därför främst mellan fasta punkter. En annan nackdel är att radiolänkkommunikation sker mellan två punkter. Radions möjlighet att nå många mottagare samtidigt kan därför inte utnyttjas.

Jämfört med trådbundet samband har radiolänksamband en viktig fördel: kommunikationen är i princip endast känslig för sabotage och bekämpning i radiolänkens ändpunkter.

Radiolänk kom därför under 1950-talet att bli ett populärt sambandsalternativ mellan fasta förband. Flygvapnet var som ofta föregångare, och planerade redan 1950 ett radiolänknät för att knyta samman luftförsvarets ledningsplatser (se sidan om luftförsvaret för mer information om luftförsvarets ledning). Ursprungligen planerat som luftbevakningens radiolänknät, insåg man snart att även andra delar av flygvapnet var intressant att ansluta till radiolänknätet. Detta utvidgade nät kom att kallas flygvapnets fasta radiolänknät, förkortat FFRL.

När övriga försvaret i mitten av 1950-talet började ansluta sig till FFRL, ändrades uttydningen till att vara försvarets fasta radiolänknät.

I slutet av 1960-talet påbörjades automatiseringen av trafikförmedling i FFRL. Det nya nätet kom att kallas automatisk teletrafik, landsomfattande, förkortat ATL. Den enda begripliga anledningen till det konstiga namnet är nog att det betydligt naturligare namnet "landsomfattande automatisk teletrafik" skulle ha förkortats LAT, kanske inte en helt lämplig förkortning på ett system som tagit nästan 20 år att förverkliga.

Sidor och länkar till sidor om näten

Följande nät har sidor under denna sida:

Automatisk teletrafik, landsomfattande (ATL)

Flygvapnets fasta radiolänknät

Försvarets fasta radiolänknät

Följande nät har länkar till annan del av webplatsen:

Försvarets telenät, FTN

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-11-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se