Svenska arméns fördelningar
Denna sida behandlar den svenska arméns fördelningar under kalla kriget.

Fördelningar

Det största fältförbandet efter avvecklandet av armékårerna var fördelningarna. Enkelt sagt ledde fördelningen ett mindre antal brigader (typiskt tre till fyra) med understödsförband.

Fördelningarna hade sitt ursprung i de gamla arméfördelningarna, en organisation med rötter i 1800-talet där såväl det territoriella ansvaret för ett område som ansvaret för de inom området verksamma förbanden vilade på samma organisation. Arméfördelningarna var fyra till antalet:

I. arméfördelningen i söder

II. arméfördelningen i norr

III. arméfördelningen i väster

IV. arméfördelningen i öster

I och med andra världskriget kom denna organisation att delas upp i fältförband och territoriell organisation. Fältförbanden behöll beteckningen arméfördelning (senare förkortat till enbart fördelning), medan den territoriella organisationen kom att kallas militärområden (milon).

Fördelningarna var vad andra världskrigets slut tio stycken till antalet, och numrerade I.-IV. samt XI.-XVI., där

I. och XI. fördelningen fanns i I. milot,

II. och XII. fördelningen fanns i II. milot,

III. och XIII. fördelningen fanns i III. milot,

IV. och XIV. fördelningen fanns i IV. milot,

men

V. fördelningen fanns i VI. milot, och

VI. fördelningen fanns i V. milot!

Anledningen till denna sista omkastning är för mig okänd, det kan vara så enkelt som en felskrivning i begynnelsen.

Fördelningarna var mobila, och tanken var att de skulle kunna byta grupperingsplats ofta. Fram till 1970-talet satt staben i tält, så kallad tältstab, på 1970-talet infördes lastbilsburna hytter som kopplades samman till en stabsarbetsplats, så kallad hyttstab.

13. fördelningen var speciell. 13. fördelningen bestod av pansarbrigader, och kallades därför ofta Pansarfördelningen. I pansarfördelningen kunde fördelningschefen leda strid från en bandgående bepansrad uppehållsplats (en pansarbandvagn inredd för ändamålet).

Krigsplanläggning

Fördelningarna hade olika operationsområden beroende på vilket krigsfall som gällde. Mer om detta kommer att finnas på sidorna om svensk krigsplanläggning.

Nedläggningar

År 1978 lades 2. och 16. fördelningen ned.

År 1991 lades 12. och 3. (alt. 1.) fördelningen ned. Samtidigt bytte 15. fördelningen nummer till 6., 12. fördelningen bytte till 2. (och ev. 3. till 1.).

År 1997 lades 1. och 2. fördelningen (1991 års numrering) ned.

År 2000 lades slutligen de återstående 4., 6. och 13. fördelningarna ned.

//MatsB   v 1.1 2009-07-10


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se