Flygvapnets fredsflottiljer
Under denna rubrik avhandlas flygvapnets fredsflottiljer i Sverige under kalla kriget.

Flygflottiljer

Sverige har haft ett stort antal flygflottiljer. I nedanstående framställning har jag för enkelhets skull räknat upp dem i flottiljnummerordning. Jag har därvid även lagt in information om de flottiljer som kanske inte borde räknas upp bland fredsflottiljer, men som inte desto mindre fått sig flottiljnummer tilldelade.

 
F1 Hässlö

Kungliga Västmanlands Flygflottilj, F1, vid Hässlö strax öster om Västerås sattes upp år 1929.

Under kalla kriget hade F1 bombflyg till 1949, därefter jaktflyg.

F1 lades ned år 1983.

F2 Hägernäs

Kungliga Roslagens Flygkår, F2, vid Hägernäs öster om Täby sattes upp år 1926. Förbandet var flottilj åren 1936-1949.

F2 var ursprungligen en sjöflygflottilj ("landningsbanan" var i Stora Värtan), och hade under kalla kriget främst skol- och markutbildning: radarskola, väderskola, stridsledningsskola m.m.

Vid F2 var den Catalina-flygbåt stationerad som sköts ned år 1952 i den så kallade Catalinaaffären (se separat sida om Catalinaaffären).

F2 lades ned år 1974.

F3 Malmslätt

Kungliga Östgöta Flygflottilj, F3, vid Malmslätt strax väster om Linköping sattes upp år 1926.

Under kalla kriget hade F3 spaningsflyg till 1949, därefter jaktflyg.

F3 lades ned år 1974, men Malmslätt fortsatte användas under resten av kalla kriget som ett detachement till F13.

F4 Frösön

Kungliga Jämtlands Flygflottilj, F4, på Frösön vid Östersund sattes upp år 1926.

Under hela kalla kriget hade F4 jaktflyg.

F4 överlevde kalla kriget och lades ned först år 2005.

F5 Ljungbyhed

Kungliga Krigsflygskolan, F5, vid Ljungbyhed i norra Skåne sattes upp år 1926.

F5 var en skolflottilj för grundläggande flygutbildning.

F5 överlevde kalla kriget och lades ned år 1998.

F6 Karlsborg

Kungliga Västgöta Flygflottilj, F6, vid Karlsborg sattes upp år 1939.

Under kalla kriget hade F6 attackflyg och var en av de flottiljer som satte upp Första flygeskadern, E 1.

F6 överlevde kalla kriget och lades ned år 1994.

F7 Såtenäs

Kungliga Skaraborgs Flygflottilj, F7, vid Såtenäs väster om Lidköping sattes upp år 1940.

Under kalla kriget hade F7 bombflyg under första tiden, därefter främst attack- och transportflyg. Attackflyget vid F7 ingick i Första flygeskadern, E 1.

F7 tillhör de flygflottiljer som år 2008 fortfarande existerar.

Tack vare Håkan Brandt, informationschef vid F7 Såtenäs, kan jag återge texten på informationsskylten vid Rastplats Viggen på en separat sida. Tack, Håkan!

F8 Barkarby

Kungliga Svea Flygflottilj, F8, vid Barkarby norr om Stockholm sattes upp år 1938.

Under kalla kriget hade F8 jaktflyg fram till år 1962, då flottiljen omvandlades till en flygkår.

F8 var en av de jaktflottiljer som utrustats med en underjordisk berghangar. Se vidare sidan om berghangarer.

Vid F8 var FRA:s för signalspaning utrustade DC3:or Hugin och Munin stationerade, en av vilka (Hugin) sköts ned år 1952 i den så kallade Catalinaaffären (se separat sida om Catalinaaffären).

F8 lades ned år 1974.

F9 Säve

Kungliga Göta Flygflottilj, F9, vid Säve utanför Göteborg sattes upp år 1940.

Under kalla kriget hade F9 jaktflyg.

F9 var en av de jaktflottiljer som utrustats med underjordiska berghangarer (två stycken varav den äldre möjligen är världens äldsta berghangar). Se vidare sidan om berghangarer.

F9 lades ned år 1969.

F10 Ängelholm

Kungliga Skånska Flygflottiljen, F10, vid Ängelholm (från 1945) sattes upp år 1940.

Under kalla kriget hade F10 jaktflyg.

F10 överlevde kalla kriget och lades ned år 2002.

F11 Skavsta

Kungliga Södermanlands Flygflottilj, F11, vid Skavsta norr om Nyköping sattes upp år 1941.

Under kalla kriget hade F11 spaningsflyg.

F11 lades ned år 1980.

F12 Kalmar

Kungliga Kalmar Flygflottilj, F12, utanför Kalmar sattes upp år 1942.

Under kalla kriget hade F12 jaktflyg.

F12 lades ned år 1980.

F13 Bråvalla

Kungliga Bråvalla Flygflottilj, F13, vid Norrköping sattes upp år 1943.

Under kalla kriget hade F6 jaktflyg samt mot slutet även spaningsflyg.

F13 var en av de jaktflottiljer som utrustats med en underjordisk berghangar. Se vidare sidan om berghangarer.

F13 överlevde kalla kriget och lades ned år 1994.

F14 Halmstad

Kungliga Hallands Flygflottilj, F14, i Halmstad sattes upp år 1944.

Under kalla kriget hade F14 bomb- och attackflyg fram till år 1961, då flottiljen organiserades om till flygkår.

F14 lades ned år 1974.

F15 Söderhamn

Kungliga Hälsinge Flygflottilj, F15, vid Söderhamn sattes upp år 1945.

Under kalla kriget hade F15 jaktflyg fram till 1960, och därefter attackflyg. Under attackflygstiden var F15 en av de flottiljer som satte upp Första flygeskadern, E 1.

F15 överlevde kalla kriget och lades ned år 1998.

F16 Ärna

Kungliga Upplands Flygflottilj, F16, vid Ärna norr om Uppsala sattes upp år 1943.

Under kalla kriget hade F16 jaktflyg.

F16 var en av de jaktflottiljer som utrustats med en underjordisk berghangar. Se vidare sidan om berghangarer.

F16 överlevde kalla kriget och lades ned år 2003.

F17 Kallinge

Kungliga Blekinge Flygflottilj, F17, vid Kallinge norr om Ronneby sattes upp år 1944.

Under kalla kriget hade F17 först torpedflyg fram till mitten av 1950-talet. Därefter hade F17 attackflyg till mitten av 1970-talet och var en av de flottiljer som satte upp Första flygeskadern, E 1. Vid mitten av 1970-talet och framåt hade F17 jaktflyg.

F17 tillhör de flygflottiljer som år 2021 fortfarande existerar.

F18 Tullinge

Kungliga Södertörns Flygflottilj, F18, vid Tullinge söder om Stockholm sattes upp år 1946.

Under kalla kriget hade F18 jaktflyg.

F18 var en av de jaktflottiljer som utrustats med underjordiska berghangarer, i F18:s fall två stycken. Se vidare sidan om berghangarer.

F18 lades ned år 1986.

F19 (Svenskt frivilligförband i Finska vinterkriget)

F19 användes som benämning på det svenska frivilliga flygförband som sattes upp under Finska vinterkriget.

F20 Ärna (Flygvapnets Uppsalaskolor)

F20 användes ursprungligen som benämning på Kungliga Flygkadettskolan, sedan 1944 samlokaliserad med F16 vid Ärna norr om Uppsala. Under 1980-talet byttes namnet till Flygvapnets Uppsalaskolor.

F21 Kallax

Kungliga Norrbottens Flygflottilj, F21, vid Kallax utanför Luleå sattes upp år 1961 (baskår från 1941).

Under kalla kriget hade F21 jakt- och spaningsflyg.

F21 tillhör de flygflottiljer som år 2008 fortfarande existerar.

F22 Kongo (Svenskt FN-förband)

F22 användes som benämning på det svenska FN-flygförband som åren 1961 - 1963 tjänstgjorde i Kongo under Kongokrisen.

F30 (Beredskapsförband)

F30 var namnet på den flottilj som vid mobilisering skulle skapas av civilflygplan som var krigsplacerade i flygvapnet, avsedda för såväl inrikes som utrikes transporter i krigstid.

//MatsB   v 1.2 2021-02-11, v 1.1 2009-07-09


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se