F7 Information vid Rastplats Viggen
Nedanstående är den information som finns vid Rastplats Viggen på Riksväg 44 vid Grästorp. Tusen tack till Håkan Brandt, informationschef vid F7!

Det Kalla kriget

Perioden mellan andra världskrigets slut och Berlinmurens fall 1989 brukar benämnas det Kalla kriget. Perioden präglades av kyliga relationer mellan öst och väst. Gränsen mellan blocken sträckte sig från Nordkalotten söderut genom hela Europa.

Östblockets Warszawapakt med Sovjetunionen och västalliansens NATO med USA rustade för krig med såväl konventionella vapen som kärnvapen.

Sveriges alliansfrihet och den geografiska placeringen medförde ett läge som en del av gränsen mellan maktblocken. Detta kom att prägla landets försvarsplanering.

Västgötabaserna

Västergötlands flygbaser hade stor betydelse under det Kalla Krigets omfattande försvarsplanering. Flygets främsta skydd vid ett anfall var att sprida ut de viktiga flygplanen över ett stort område, där vanliga landsvägar skulle användas för start och landning. Det största basområdet fanns i Skaraborg där de sk Västgötabaserna låg utspridda från Karlsborg, över Skara och Lidköping till Grästorp. Även Norrland och Småland var viktiga basområden. Flygbasernas läge och infrastruktur var omgärdat av hög sekretess. Skydd och bevakning genomfördes i ett inledande skede av hemvärnet. Efterhand som resurser tillfördes flygbasen vid en mobilisering anslöt även markstridskrafter och Flygvapnets värnpliktiga flygbasjägare.

Viggen hade utvecklats för att kunna starta och landa på endast 800 meters banlängd. Den kraftiga motorn på ca 80.000 hästkrafter möjliggjorde start med tankat och fullt beväpnat flygplan från en vanlig landsväg. Efter landning vändes motorns dragkraft framåt för att snabbt få stopp på flygplanet, sk reversering.

Under tidigt 80-tal byggdes på landsvägen, väg 44, mellan Lidköping och Grästorp fyra stycken ”kortbanor” som alla var förbundna till de längre banorna på Rådafältet och flottiljen på Såtenäs. Landsvägen breddades till 17 meter på en sträcka av 800 meter. Till varje kortbana fanns ett stort antal klargöringsplatser för tankning och laddning av flygplanen. Då en angripare inte kunde känna till vilka platser som utnyttjades för stunden var idén att det skulle krävas mycket stora angriparresurser för att slå ut de viktiga svenska flygstridskrafterna.

Kortbanorna används även idag av såväl Gripen som Hercules som förberedelse för internationella uppdrag i svår miljö. 

Västgötabaserna mellan Vänern och Vättern
Flottiljer

F 6 Karlsborg, 1939 – 1994

F 7 Såtenäs, sattes upp 1940

Krigsbaser/War Bases

Fält 5, Badene vid Kvänum, 11 km NO Vara

Fält 6, Hasslösa, 10 km S Lidköping

Fält 7, Jonstorp, 5 km NO fält 5

Fält 8, Mockeltorp, Bellefors, 11 km S Töreboda

Fält 9, Kyrketorp, Moholm, 2 km S fält 8

Fält 20, Björnegården Råda, 4 km SV Lidköping

Fält 21, Ekgården, Hovby, 2 km S Lidköping

Fält 22, Sävare, 7 km SO Lidköping

//MatsB   v 1.0 2008-10-03


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se