Spaningsradar
Under denna rubrik avhandlas luftförsvarets spaningsradar i Sverige under kalla kriget.

De olika radarsystemen har sina egna undersidor. Dessa återfinns även i menyn till vänster. De nyare system som ännu är i drift och täcks av sekretess tas naturligt nog inte upp.

Spaningsradarsystem

Som nämnts på sidan om radarstationer var den första svenska spaningsradarn PS-16.

Ungefär samtidigt levererades den äldre, men av exportlicenser leveransstoppade PS-41.

Spaningsradarn PS-14 var spaningsdelen av jaktledningsradarn PJ-21, som även omnämnts på sidan om radarstationer.

Den snabba utvecklingen på radarområdet under kalla kriget gjorde att systemgenerationerna avlöste varann snabbt. Flygvapnet anskaffade ett antal olika system under perioden.

Spaningsradarn PS-08 var den första verkliga fjärrradarn i det svenska luftförsvaret.

Spaningsradar PS-47 var en udda fågel i faunan. PS-47 var egentligen en marin radar, men flygvapnet hade en anläggning i Bälinge utanför Luleå.

Systemet PS-65 anskaffades i början av 1960-talet för att komplettera PS-08-systemen. På grund av spionen Wennerström byggdes systemet ut ytterligare i början av 1970-talet.

Spaningsradarn PS-66 anskaffades på 1960-talet. PS-66 var en tredimensionell radar, d.v.s. den kunde själv avgöra målets höjd.

I testerna inför anskaffningen av PS-66 byggdes norr om Ärna en anläggning som till det yttre liknade PS-65. Den fick benämningen PS-68.

Det sista systemet som tas upp här är PS-15. De flesta andra system som nämnts ovan anlades på sådana sätt i terrängen att de skulle synas så lite som möjligt. PS-15-systemen placerades på toppen av 100 meter höga master, och blev därför karaktäristiska landmärken där de restes.

Mer information

Den som är intresserad av ytterligare information om luftförsvarets radarsystem rekommenderas att ta del av Bjarne Darwalls bok Luftens dirigenter.

En webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar.

//MatsB   v 1.1 2008-02-02


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se