Bergrum och Urban ExplorationPå denna sida förklarar jag min inställning till det fenomen som kallas Urban Exploration, UE, och hur utövare av UE skall förhålla sig till bergrumsinformationen på denna webplats.

Urban Exploration

Urban Exploration är en fritidssysselsättning för främst ungdomar som i korthet går ut på att undersöka platser (ofta i städer, därav "urban") där normalt allmänheten inte har tillträde. Kloaksystem och servicetunnlar under städernas yta var ett tidigt mål för UE. Snart nog kom verksamheten att utvidgas till "glömda" platser; övergivna hus, nedlagda industrier etc. Därmed kom också fokuset på staden att minska något, och även övergivna platser på landsbygden kom att bli intressanta för utövare av UE.

Ursprungligen var en ledstjärna för UE att besöken skulle ske så omärkligt som möjligt. "Leave nothing but footprints, take nothing but photos" skulle kunna sammanfatta den ursprungliga inställningen. Lås skulle dyrkas, staket skulle klättras, etc. Helst skulle det efteråt inte gå att märka att någon överhuvudtaget besökt platsen.

UE har ballat ur

Urban Exploration har enkelt uttryckt ballat ur. Av den ursprungliga omärkligheten finns inte mycket kvar hos många utövare av UE. Lås forceras med bultsax, staket klipps sönder, etc. Klotter och annan vandalism och även stölder förekommer på de undersökta platserna. Detta är helt emot de ursprungliga intentionerna för UE. Det finns fortfarande utövare av UE som lever upp till den ursprungliga moralkodexen, men de blir tyvärr färre och färre.

UE och denna webplats

Som ni förstår av ovanstående har jag inte mycket till övers för de UE-utövare som begår skadegörelse och vandalism. Respekten för skyddsobjekt är också viktig, se sidan om skyddsobjekt.

Om du som läser detta är en sådan person som begår skadegörelse eller vandalism, så är informationen på denna webplats inte till för dig! Juridiskt sett kan jag nog tyvärr inte hindra dig från att läsa dessa websidor, men moraliskt sett är du en ynklig person om du använder innehållet på dessa websidor för att begå brott. Sluta därför omedelbart att läsa informationen på denna webplats och gör något annat istället! Hade jag inte varit en vänlig själ skulle jag sagt: Klipp håret och skaffa dig ett jobb!

Förhoppningsvis är du som läser detta dock inte en sådan person som begår skadegörelse och vandalism, och då är du givetvis mer än välkommen att läsa informationen på dessa websidor, alldeles oavsett hårlängd och yrke!

//MatsB   v 1.1 2009-11-23


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se