Samband - Dataöverföring
På denna sida avhandlas det militära sambandets dataöverföring i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Introduktion

Det kan diskuteras om dataöverföring är annorlunda än telegrafi eller fjärrskrift. Samtliga system bygger på digital överföring av information. Skillnaden är dock användningen. Telegrafi och fjärrskrift används (i stort) för att överföra text mellan sändare och mottagare. Dataöverföring är mycket mer diversifierad än så. Visst kan även dataöverföring användas till att överföra textinformation, men den är inte begränsad till det.

Dataöverföring utvecklades tidigt inom försvaret. Flygvapnets styrdatanät utvecklades redan under andra halvan av 1950-talet. Nätet användes för överföring av data till datorsystemen i flygplan 35 (Draken), och senare även till flygplan 37 (Viggen).

Flygvapnet hade också ett telefaxnät för överföring av telefax.

När kalla kriget väl var slut skedde en utveckling inom försvaret till modernare former av datakommunikation. MILPAK var namnet på försvarets paketförmedlade datakommunikationssystem. Denna utveckling tas dock inte upp här, eftersom den skedde efter kalla krigets period.

Sidor och länkar till sidor om näten

Följande nät har sidor under denna sida:

Flygvapnets styrdatanät

Flygvapnets telefaxnät

Följande nät har länkar till annan del av webplatsen:

Försvarets telenät, FTN

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-11-10


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se