BöckerUnder denna rubrik listar jag ett antal av de böcker som behandlar kalla kriget, och som jag använt i arbetet med denna webplats.

Böcker

I det nedanstående ger jag en kort beskrivning av några böcker om kalla kriget, böcker som jag läst och som på ett eller annat sätt har givit mig information.

(Efter fruktlösa försök att organisera böckerna på något vettigare sätt slutade det med att de står i bokstavsordning på (första) författarens efternamn.)

Wilhelm Agrell

Wilhelm Agrell har skrivit ett antal mycket intressanta böcker. Två av dessa av intresse för webplatsen är Svenska förintelsevapen, samt Venona - Spåren från ett underrättelsekrig.

Arne Ahlström

Arne Ahlström har skrivit boken Svenska marina kustradiostationer - En historik 1900-2000. Boken beskriver ingående de marina kustradiostationernas historia.

Göte Blom och Per Rudberg

Blom och Rudberg har skrivit boken Vår beredskap - Var den god?. Boken behandlar svensk beredskap mellan andra världskriget och slutet av kalla kriget med betoning på svenska politikers och militärlednings reaktioner, eller brist på reaktioner, vid internationella kriser. Boken har i första hand ett marint perspektiv.

Robert Dalsjö

Robert Dalsjös doktorsavhandling Life-Line Lost är ett detaljerat dokument om Sveriges kontakter med NATO, eller kanske snarare om hur Sverige under andra halvan av kalla kriget förlorade de goda kontakter med NATO som hade knutits under 1950-talet.

Bjarne Darwall

Bjarne Darwall har skrivit två mycket intressanta böcker: Luftens Dirigenter, samt Myran: En hemlig anläggning går ur tiden. Båda handlar om radarstridsledning av jaktflyg, och kompletterar Bernt Törnells bok om den optiska luftbevakningen på ett utmärkt sätt.

Carl August Ehrensvärd

General Carl August Ehrensvärd var arméchef under åren 1948-1957. Hans dagboksanteckningar har givits ut under titeln Arméchef i orostid.

Tore Forsberg

Tore Forsberg har skrivit flera böcker. Boken Spioner och spioner som spionerar på spioner handlar främst om säkerhetstjänsten i Sverige under kalla kriget. Tillsammans med Boris Grigorjev har Forsberg skrivit boken Spioner emellan om svenska spionaffärer under kalla kriget.

Lennart Frick och Lars Rosander

Frick och Rosander har skrivit boken Bakom Hemligstämpeln, om hemlig underrättelseverksamhet i Sverige från mellankrigstiden och framåt.

Bengt Gustafsson

Sveriges förre överbefälhavare Bengt Gustafsson har skrivit boken Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget, om just detta ämne. Boken är den del av serien Försvaret och det kalla kriget (FOKK).

Björn Holmberg

Björn Holmbergs bok Arméns förband, skolor och staber är en uppslagsbok med detaljerad information om arméns fredsförband.

Bo Hugemark

Överste Bo Hugemark har bland mycket annat redigerat boken Neutralitet och Förvar - Perspektiv på svensk säkerhetspolitik 1809-1985. Boken behandlar som titeln anger svensk säkerhetspolitik, delvis även kalla krigets säkerhetspolitik.

Leif Högberg

Leif Högberg har skrivit flera böcker om fortifikation. Boken Muskö - En örlogsbas i berget behandlar den till stor del underjordiska Musköbasen i Stockholms södra skärgård.

Thomas Kanger och Jonas Gummesson

Kanger och Gummessons bok Kommunistjägarna är sannolikt den mest inträngande boken om Informationsbyrån (IB) som skrivits. Författarna har uppenbarligen varit välinformerade, även statliga utredningar refererar till informationen i Kommunistjägarna.

Jan Linder

Jan Linder har författat boken Sverige i skottlinjen - Neutralitet med förhinder under kalla kriget, om Sveriges neutralitetspolitik under kalla kriget, och om diskrepansen mellan socialdemokratisk offentlig retorik och socialdemokratisk (hemlig) praktik.

Erich von Ludendorff

Erich von Ludendorff skrev år 1935 boken Der totale Krieg, där framtidens totala krig och därmed även framtidens totala försvar beskrevs. Det totala kriget var utgångspunkten för det svenska totalförsvaret under kalla kriget.

Thede Palm

Thede Palm, chef för T-kontoret har skrivit Några studier till T-kontorets historia. Dessa finns utgivna i bokform under titeln T-kontoret.

Samuel Palmblad

Samuel Palmblad har skrivit boken Kalla krigets Kronoberg. Detta är en omfattande dokumentation av totalförsvarets förberedelser i Kronoberg.

Boken behandlar både militära och civila beredskapsförberedelser. Såväl civilförsvarets ledningscentraler, beredskap för korvtillverkning som 4. krigstryckeriet i ett bergrum norr om Växjö får plats tillsammans med bland annat Kronobergs krigsflygbaser och arméns samtliga (över 100!) mobiliseringsförråd i Kronoberg.

Om en liknande bok skreves för övriga län vore mycket vunnet i dokumentationsväg vad gäller kalla krigets försvarsförberedelser.

Lennart Rosander och Per Olgarsson

År 2014 kom boken Om kriget kommer, författad av Lennart Rosander och Per Olgarsson. Boken beskriver kalla krigets ansträngningar i Stockholms stad och Stockholms län, framför allt på civilförsvarsområdet.

Sven Rydenfelt och Janerik Larsson

Rydenfelt och Larsson skrev redan år 1966 boken Säkerhetspolisens hemliga register, som beskriver åsiktsregistreringen av kommunister.

Anders Sundelin

Anders Sundelin har skrivit boken Fallet Wennerström om en av Sveriges farligaste spioner under kalla kriget, Stig Wennerström. 

Bernt Törnell

Bernt Törnell har skrivit boken Spaning mot skyn, en bok som i detalj beskriver den optiska luftbevakningen i Sverige. Boken beskriver luftförsvarssystemen under kalla kriget, dess organisation och funktion.

Boken innehåller en omfattande dokumentation av luftförsvarssystemen inklusive samtliga ledningscentraler till och med STRIL 50-systemet.

Bengt Wallerfelt

Bengt Wallerfelts bok Si vis pacem - para bellum beskriver svensk krigsplanläggning under kalla kriget, med fokus på tiden från andra världskrigets slut till 1966.

Maj Wechselmann

Maj Wechselmanns bok De bruna förbindelserna handlar främst om den svenska underrättelsetjänstens samarbete med Tyskland under andra världskriget, men även en del om hur detta arbete fortsatte under kalla kriget. Trots Wechselmanns tydliga vänstervinkel på framställningen är framställningen väl underbyggd med ett stort antal viktiga referenser.

Kent Zetterberg

Kent Zetterberg har varit redaktör för flera skriftsamlingar utgivna av Försvarshögskolan. Några av dessa är Hett och kallt, Totalförsvar och atomvapen, och Att skåda Sovjetunionen i vitögat.

//MatsB   v 1.2 2015-01-07


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se